Q3 - Setembro
Portas Abertas - Setembro
Cientes - Setembro
Q7 - Setembro
Portas Abertas - Agosto
RS-E-tron - Setembro
S e-tron - Agosto
Limpeza - Setembro
Fora Garantia - Agosto
A3 - Setembro
Q5 - Agosto
Q5 - Setembro
A6 Sedan - Agosto
E-Tron - Setembro
A4 Sedan - Agosto
A6 Sedan - Setembro
Dentro Garantia - Agosto
A5 Sportback - Setembro